DĚTSKÝ SLAVÍK

7.listopad  – pěvecká soutěž Dětský slavík – Hotel Boscolo Prague